18
Liepos 2024
Į pradžią   LT EN
Maršruto objektai
Maršruto aptarnavimo Nr.: +370 676 51911
  1.  PANEMUNĖLYJE. Švietėjo, knygnešio, kunigo Jono Katelės pastangomis Panemunėlio parapija tapo šviesiausiu ir raštingiausiu kraštu to meto Lietuvoje.

 

   1.  SALOSE. Pirmasis Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentas vyskupas Juozas Tunaitis gimė Davainiškio kaime, Salų parapijoje. Medinė Salų dvaro sodybos Šv. Kryžiaus bažnyčia – kultūros paveldo objektas.

 

   1. KAMAJUOSE. Gimęs Kriaunų parapijoje, miręs ir palaidotas Kamajuose, Kunigas Antanas Strazdas (Strazdelis) yra pirmasis lietuviškas lyrikas, giesmės „Pulkim ant kelių“ autorius.

 

   1. JŪŽINTUOSE. Jūžintų Šv. Mykolo arkangelo vėlyvojo baroko bažnyčia, pastatyta 1799 m. su jos viduje įrengtomis aštuoniomis asketiškomis celėmis, manoma, yra vienintelė Europoje.

 

 BOBRIŠKYJE. Bobriškio kraštas - svarbi sentikių bendruomenei vieta. Čia prieš 300 metų įsikūrė pirmieji Lietuvos sentikių maldos namai.

   1. KRIAUNOSE. Kriaunų bažnyčia išsaugojo seniausią Baltijos šalyse varpą ir unikalią bažnyčios liturginių rūbų kolekciją.

 

   1. ROKIŠKYJE. Rokiškio Šv. Mato Evangelisto bažnyčia – kultūros paveldo objektas, kuriame sukaupta unikalių didikų dovanotų liturginių daiktų ekspozicija. XIX a. pastatytas Rokiškio Kalvarijų kompleksas iš 14 stočių.

 

   1. ROKIŠKYJE. Rokiškio krašto muziejaus saugo: 1,5 tūkst. garsiausio Lietuvoje XX a. dievdirbio Liongino Šepkos medinių dirbinių; per 130 Prakartėlių; 168 senųjų liaudies skulptūrų ir kryžių iš XVII–XIX a.

 

   1. ROKIŠKYJE. Rokiškyje gimė Rabinas Šmuelis Aba Sniegas - Lietuvos kariuomenės žydų kapelionas, aktyvus Lietuvos Nepriklausomybės rėmėjas, pirmojo po karo Europoje Talmudo leidybos organizatorius.

 

   1.  ONUŠKYJE. Europos lietuvių katalikų vyskupas Antanas Deksnys, kurio gimtoji parapija yra Onuškio. Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia - seniausia krašto medinė bažnyčia, pastatyta 1774 m.

 

   1. SUVAINIŠKYJE. Suvainiškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia įtraukta į Europos Šv. Jokūbo kelią, kurį nuo 1993 m. saugo

 

  1. PANEMUNYJE. Panemunio parapijoje gimė Kunigas Vladas Mironas - Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, dviejų Lietuvos vyriausybių Ministras Pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapelionas.