19
Birželio 2024
Į pradžią   LT EN
Apie projektą
Maršruto aptarnavimo Nr.: +370 676 51911

Projektą „Kultūrinio turizmo paslaugų kūrimas ir plėtra per skirtingų šalių NVO patirtį“ vykdo Rokiškio rajono vietos veiklos grupė kartu su partneriais iš Estijos ir Norvegijos.

kompanija
Tarptautinio projekto partneriai - estai ir norvegas


Projekto vertė: 23 850 Lt (6 907 EUR) (53 000 DKK)

Rėmimo programa: Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimo rėmimo programa

Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimo rėmimo programos finansuojamo projekto tikslas: Estijos ir Norvegijos NVO patirties sklaida Rokiškio rajono VVG teritorijos bendruomenėms ir gebėjimų stiprinimas, kaip kurti ir plėtoti verslo idėjas, naujas paslaugas, panaudojant teritorijoje esančius kultūrinius, istorinius objektus ir taip mažinti kaimiškų teritorijų socialinę atskirtį ir skurdą.
Projekto veiklomis pasiekiami rezultatai, kurie turi ilgalaikį poveikį projekte dalyvavusioms kaimiškų teritorijų bendruomenėms. Kaimų žmonės įgijo žinių ir kompetencijų, kurias galės panaudoti verslų kūrimui, veiklų kaimiškose teritorijose aktyvinimui, plėtrai.

sakociai

Tarptautinė delegacija edukacinėje šakočių ir grybukų kepimo pamokoje pas Laimutę Sadauskienę

Projekto veiklos:
Išvažiuojamosios konsultacijos – diskusijos į bendruomenes (2 vnt.): tarptautinės darbo grupės (atstovai iš Lietuvos (Rokiškis), Estijos ir Norvegijos) Rokiškio krašto kaimiškose teritorijose (Panemunėlio, Kazliškio ir Kamajų seniūnijose) dirbo dvi dienas - susipažino su vietos esama situacija, susitiko su vietos bendruomenėmis, dalinosi verslumo patirtimi, idėjomis ir žiniomis, organizavo žmonių konsultavimą.


Internetinė svetainė: bus sukurta internetinė svetainė su duomenų baze apie vieną turistinį maršrutą (Panemunėlio, Kamajų ir Kazliškio kaimiškose teritorijose), informaciją duomenų bazei rinks projekto pareiškėjas. Duomenų bazės dėka, bus siekiama populiarinti turistams turistinių maršrutų trąsos teikiamas vietos bendruomenių paslaugas (lietuvių – anglų kalbomis).
Projekto viešinimas: projekto idėjos, veiklos ir pasiekimai viešinami Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje www.rokiskis.lt ir pareiškėjo tinklalapyje www.rokiskiovvg.lt.
Konferencija: pristatyta projektinė patirtis Rokiškio krašto visuomenei ir vietos valdžios atstovams.
Apklausos organizavimas – apklausiami projekte dalyvavusieji apie projekto rezultatų poveikį.

knut-iversen

Struvės paminklą Norvegijoje pristato Knut-Arne Iversen

Tikslinė grupė - Rokiškio rajono Panemunėlio, Kazliškio ir Kamajų seniūnijų gyventojai.